top of page
RODO

NASI DRODZY PACJENCI

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. obowiązuje nas rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. rozporządzenie RODO, Apteka w Rynku podjęła szereg działań w zakresie dostosowania infrastruktury informatycznej oraz wewnętrznych procedur, żeby Państwa dane osobowe były zabezpieczone na najwyższym możliwym poziomie.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 13 i 14 rozporządzenia RODO przedstawiamy Państwu oświadczenie w sprawie ochrony danych, z którego dowiecie się m.in.: jakie dane osobowe gromadzimy, dla jakich celów je przetwarzamy, a także w jaki sposób możecie Państwo uzyskać dostęp do tych danych i jak je możecie chronić.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna - dane pozyskane od Pacjentów

Klauzula informacyjna - dane pozyskane od innych podmiotów

Klauzula informacyjna - dane pozyskane w związku z monitoringiem

bottom of page