top of page
Barbara Boryk
Kierownik Apteki

Magister farmacji, współwłaściciel i Kierownik Apteki w Rynku. Córka oraz kontynuatorka pracy Danuty Kowalskiej-Szymczyk, założycielki Apteki w Rynku i twórczyni jej najważniejszych założeń oraz idei. Swój sukces zawdzięcza ciężkiej pracy i obserwacjom życia aptecznego już od dziecięcych lat. 

Dorota Grabowska
magister farmacji

Idealny przykład na to, że można łączyć świetną organizację pracy apteki, jako firmy oraz jakość w pracy z Pacjentem. Wyróżnia się dużą wiedzą merytoryczną i szczególnie wrażliwym podejściem do Pacjenta. Zdecydowanie, jeden z jaśniejszych punktów naszego zespołu.

Apteka w Rynku realizuje pomoc farmaceutyczną członkom społeczności lokalnej skupionej wokół Lewina Brzeskiego już od niemal trzydziestu lat. Założycielem Apteki w Rynku była Danuta Kowalska-Szymczyk, która sformułowała najważniejsze założenia funkcjonowania Apteki w Rynku.

Najistotniejsze, to zapewnienie rodzinnej atmosfery zarówno w relacjach wewnątrz aptecznych, zwłaszcza z pracownikami, jak i w relacjach zewnętrznych, czyli z naszymi Pacjentami. My znamy naszych stałych Pacjentów, ich potrzeby oraz preferencje. W przeciwieństwie do aptek prowadzonych przez osoby niebędące farmaceutami, czujemy powołanie do realizacji naszej misji.

Przekłada się to na drugie istotne założenie, które nakazuje nam oferować Pacjentom wyłącznie sprawdzone produkty najwyższej jakości, a nie produkty, które mają maksymalizować wynik finansowy. Co więcej, Pacjentom zawsze oferujemy to, co rzeczywiście potrzebują, a nie to, co nakazuje sprzedawać anonimowy specjalista ds. sprzedaży i marketingu. 

Trzecim istotnym założeniem jest założenie uczciwej konkurencji, aktualnie tak obce wśród otaczających nas przedsiębiorców z branży. Nasi pacjenci korzystają z naszej opieki dlatego, że staramy się trzymać wysoki poziom i to we wszystkich aspektach działalności Apteki w Rynku. 

W oparciu o powyższe trzy, zasadnicze założenia można stwierdzić, że Apteka w Rynku funkcjonuje w oparciu o ideę rodzinnej, lokalnej przedsiębiorczości, która jest bliska społeczności lokalnej, wspiera ją i buduje w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Jest to nasze rozumienie lokalnego patriotyzmu.

bottom of page